Φιλοξενία Προσωπικών Ιστοσελίδων

Δημοσίευση: Τετ, 03/07/2013 - 15:11
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

Το Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης παρέχει τη δυνατότητα  φιλοξενίας προσωπικής ιστοσελίδας στα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης. Σκοπό έχει  τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης, την   προβολή των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων  και  των ενδιαφερόντων των μελών του ιδρύματος.  Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε διεύθυνση της μορφής   http://users.teicrete.gr/username.    Όπου username το όνομα χρήστη του ιδρυματικού λογαριασμού. Καθώς και  υπηρεσία FTP για  την  προσθήκη και  τροποποίηση τη σελίδας.

 

Δικαίωμα και όροι χρήσης

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται σε όλο το  προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης. Για την ασφάλεια των αρχείων που φιλοξενούνται έχει τεθεί σε λειτουργία σύστημα λήψης αντιγράφου ασφαλείας σε καθημερινή βάση. Ενώ η ευθύνη για τη δημιουργία, συντήρηση καθώς και για το περιεχόμενο των σελίδων βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.
 

Περιορισμοί  - Όρια

Ο χώρος που διατίθεται σε κάθε χρήστη έχει μέγεθος 100 ΜΒ

•  Δυνατότητα φιλοξενίας στατικών σελίδων HTML, δυναμικών σελίδων PHP/ASP,CMS.

• Απαγορεύεται η δημοσίευση σελίδων για εμπορικούς/κερδοσκοπικούς σκοπούς.

• Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσίευση πορνογραφικού υλικού καθώς και υλικού που αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

• Απαγορεύεται η δημοσίευση υλικού που δεν συνάδει προς την Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία των ιστοσελίδων.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!