Οδηγίες ρύθμισης VPN σύνδεσης στα Windows 7

Δημοσίευση: Παρ, 02/05/2014 - 13:50
Απευθύνεται σε: Φοιτητές

 

Επιλέξτε Έναρξη (Start)--> Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)

 

Επιλέξτε Δίκτυο και Internet (Network and Internet)

 

Επιλέξτε Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης (Network and Sharing Center)

 

Επιλέξτε Ρύθμιση νέας σύνδεσης ή δικτύου (Set up a new connection or network)

 

Επιλέξτε Σύνδεση σε ένα χώρο εργασίας (Connect to a workplace)

 

Επιλέξτε Χρήση της σύνδεσης μου στο Internet (VPN) (Use my Internet connection (VPN))

 

Πληκτρολογείτε στο πεδίο Διεύθυνση Internet (Internet address):  vpn.edu.teicrete.gr και στο πεδίο Όνομα προορισμού (Destination name): VPN TEICRETE. Εάν επιθυμείτε η σύνδεση αυτή να είναι κοινόχρηστη με άλλους χρήστες επιλέξτε «Να επιτρέπεται σε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν αυτήν την σύνδεση» και πατήστε στο κουμπί Επόμενο.

 

Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της σύνδεσης θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο. Στα πεδία Όνομα χρήστη (username) και Κωδικό πρόσβασης (password) πληκτρολογήστε τα στοιχεία του λογαριασμού πρόσβασης που σας έχουν δοθεί από τη γραμματεία του τμήματός σας και χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Κρήτης (online, eudoxus, κ.α.). Στο πεδίο Τομέας πληκτρολογήστε EDU. Εάν επιθυμείτε  ενεργοποιήστε την επιλογή  Απομνημόνευση αυτού του κωδικού πρόσβασης. Τέλος επιλέξτε Δημιουργία.

 

Αν όλα πάνε καλά η σύνδεση σας είναι έτοιμη. Πατήστε Κλείσιμο.

 

Για να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε διαδοχικά το εικονίδιο δικτύων και VPN TEICRETE.

 

Επιλέξτε Αποσύνδεση.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!