Οδηγίες ρύθμισης VPN σύνδεσης στα Windows 10

Δημοσίευση: Τρί, 22/01/2019 - 10:00
Απευθύνεται σε: Φοιτητές

1. Επιλέξτε το εικονίδιο  «Αναζήτηση» κάτω- αριστερά.

2. Πληκτρολογήστε “VPN” και πατήστε Enter.

 

 

3. Επιλέξτε  «Προσθήκη σύνδεσης VPN”.

 

 

4. Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία:

 

Υπηρεσία παροχής VPN: Windows (ενσωματωμένα)

Όνομα σύνδεσης: VPN EDUHMU

Όνομα ή διεύθυνση διακομιστή: vpn.edu.hmu.gr

Τύπος VPN: L2TP/IPsec με ήδη κοινόχρηστο κλειδί

Ήδη κοινόχρηστο κλειδί: 56789

Τύπος πληροφοριών εισόδου: Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης

Όνομα χρήστη: edu-hmu\username

Κωδικός πρόσβασης: <password>

Όπου <username> και <password> τα στοιχεία που έχετε στον τομέα του HMU.

Εάν ο υπολογιστής σαν ΔΕΝ είναι κοινόχρηστος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Απομνημόνευση των πληροφοριών εισόδου μου», έτσι ώστε να μη χρειάζεται να εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας κάθε φορά που θέλετε να συνδεθείτε στο VPN.

 

5. Τέλος, πατήστε το πλήκτρο «Αποθήκευση».

 

 

 

 

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!