Σύστημα αιτημάτων μετακίνησης προσωπικού

Δημοσίευση: Τετ, 04/11/2015 - 10:15
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

Η εφαρμογή αυτοματοποιεί τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και των βημάτων της ροής εργασίας μέχρι και τη τελική έκδοση της απόφασης έγκρισης από το τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου των μετακινήσεων του προσωπικού του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την αρ.πράξη 29/06.02.2014 απόφαση της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι με θέμα 13ο Ε.Η.Δ. «Πλαίσιο χορήγησης αδειών Ε.Π.»

  1. Για προσωπικούς λόγους μέχρι 10 ημέρες από τον Πρόεδρο με εισήγηση της Διεύθυνσης της Σχολής και επιπρόσθετη άδεια 20 ημερών με εισήγηση της Διεύθυνσης της Σχολής και απόφαση της Συνέλευσης.
  2. Για συμμετοχή σε συνέδρια, διαπανεπιστημιακές ανταλλαγές, συνεργασίες σε ερευνητικά προγράμματα και παρουσίαση σεμιναρίων σε άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά Ιδρύματα, μέχρι δύο μήνες με απόφαση της Συνέλευσης και εισήγηση της Διεύθυνσης της Σχολής.
  3. Για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, βραχυχρόνια διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή και για συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ Πανεπιστημίων του εξωτερικού μέχρι δύο εβδομάδες ανά εξάμηνο με απόφαση της Διεύθυνσης Σχολής μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου.  

Το σύστημα βρίσκεται στη διεύθυνση: https://movements.staff.teicrete.gr

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!