Οδηγίες εγκατάστασης & χρήσης του Softphone Blink

Δημοσίευση: Τρί, 16/06/2020 - 12:22
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό Φοιτητές Επισκέπτες
Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!