Υποστήριξη Εφαρμογών Διοίκησης

Δημοσίευση: Δευ, 24/01/2011 - 13:34
Απευθύνεται σε: Διοικητικό Προσωπικό

Στο μενού που βρίσκεται δεξιά μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και οδηγίες χρήσης για τις εφαρμογές-συστήματα της Διοίκησης που υποστηρίζονται από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης .

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!