Προσωπικό Διεύθυνσης

Μόνιμο Προσωπικό Διεύθυνσης Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης

 

Διεύθυνσης Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης

Ονοματεπώνυμο Αντικείμενο Τηλέφωνο Email
Μιχάλης Παναγιωτάκης Προϊστάμενος 2810 379311 mp@hmu.gr

 

Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Ονοματεπώνυμο Αντικείμενο Τηλέφωνο Email
Μιχάλης Βούρκας Προϊστάμενος 2810  379806 vourkas@nmc.hmu.gr
Γιώργος Τζαγκαράκης   2810 379801 tzagarakis@nmc.hmu.gr

 

Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων

Ονοματεπώνυμο Αντικείμενο Τηλέφωνο Email
       
Βαγγέλης Μελιδώνης Τεχνική Υποστήριξη 2810 379407 melidonis@hmu.gr
Γιώργος Περάκης Διαχείριση συστημάτων, Διαχείριση βασικών δικτυακών υπηρεσιών 2810 379380 perakis@hmu.gr
Μπάμπης Τσατσαράκης  Διαχείριση συστημάτων, Διαχείριση βασικών δικτυακών υπηρεσιών

2810

379344

babis@hmu.gr
Εύα Στρατάκη Προϊσταμένη 2810 379813 eva@hmu.gr

 

Τμήμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Διαδικασιών

Ονοματεπώνυμο Αντικείμενο Τηλέφωνο Email
  Υποστήριξη ιδρυματικών ιστοσελίδων    
Αναστασία Παμπουχίδου Υποστήριξη εφαρμογών γραμματειών και γραφείου μέριμνας 2810 379837 melidonis@hmu.gr
Βασίλης Φασουλάς Προϊστάμενος 2810 379463 vfasoulas@hmu.gr

 

Τμήμα  Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Ονοματεπώνυμο Αντικείμενο Τηλέφωνο Email

Μαρία Αγγελάκη

  2810 379332 mariagel@hmu.gr
Κατερίνα Αγγελιδάκη   2810  379668 katagel@hmu.gr
Μαρία Βαργιακάκη   2810  379343 variaka@hmu.gr
Κατερίνα Βουτυράκη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 2810 379330 kvoutiraki@hmu.gr
       
Ανδρέας Λουραντάκης    28210 23009 lourad@hmu.gr
Μιχάλης Νικητάκης   2810 379331 nikit@hmu.gr

 

     
Μαρία Χετζάκη   2810 379371 hetzaki@hmu.gr

 

Η υποβολή αιτημάτων προς τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης  από το προσωπικό του ΕΛΜΕΠΑ γίνεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων  (ΜΙΤΟΣ).

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!