Επικοινωνία

Η υποβολή αιτημάτων προς τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης από το προσωπικό του  ΕΛΜΕΠΑ γίνεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων (ΜΙΤΟΣ)

Email: helpdesk@hmu.gr

Τηλέφωνο: 2810 379407

Fax: 2810 379314

Διεύθυνση
Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης
Εσταυρωμένος
71004 Ηράκλειο
Κρήτη

Τοποθεσία - Χάρτης πρόσβασης

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!