Αναβάθμιση της υπηρεσίας Webmail

Δημοσίευση: Παρ, 04/04/2014 - 09:43

Οι εργασίες αναβάθμισης της πρόσβασης στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας μέσω διαδικτύου  (Webmail) ολοκληρώθηκαν.

Οι νέες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στους mail-clients (Outlook, Thunderbird, κινητά κ.α.), ώστε να μην παρουσιάζονται προβλήματα στη λήψη και αποστολή μηνυμάτων, είναι οι παρακάτω:

Για τον διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (incoming server)

  - Αν χρησιμοποιείτε IMAP : imap.staff.teicrete.gr SSL port 993

   - Αν χρησιμοποιείτε  POP3 : pop.staff.teicrete.gr SSL port 995

Για τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (outgoing server) :

   - SMTP-Server : smtp.staff.teicrete.gr port 25

 Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να αλλάξουν σε όλα τα mail-clients που χρησιμοποιείτε. Αναλυτικές οδηγίες για τη ρύθμιση των mail-client υπάρχουν:

   Για Outlook 2010 στη διεύθυνση http://www.icsd.teicrete.gr/node/72

   Για το Outlook 2007 στη διεύθυνση http://www.icsd.teicrete.gr/node/87

Για το Thunderbird, θα είναι διαθέσιμες τις επόμενες μέρες.

Προσοχή: Για τους χρήστες που δουλεύουν εντός δικτύου Τμ. Μηχανογράφησης  (με διεύθυνση ip 10.3.1.xx,  10.3.2.xx, 10.3.20.xx, 10.3.30.xx, 10.3.40.xx,10.3.50.xx, 10.3.60.xx ) δεν χρειάζεται καμία αλλαγή.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν το Webmail (https://webmail.staff.teicrete.gr) δεν χρειάζεται να κάνουν καμία αλλαγή.

Με εκτίμηση

-----------------------------------------------------------

Γεώργιος Περάκης
Διαχείριση Συστημάτων
Τμήμα Πληροφορικής Κεντρικής Διοίκησης
ΤΕΙ Κρήτης
Τηλ. 2810-379380

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!