Προσωρινή διακοπή πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες

Δημοσίευση: Πέμ, 10/11/2016 - 10:00

Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας,

Σύμφωνα με έγγραφο που παρελήφθη σήμερα  9 Νοεμβρίου 2016 , από την εταιρεία CARDISOFT SA,  η οποία υποστηρίζει το πληροφοριακό σύστημα για τα φοιτητικά θέματα , εμφανίστηκε  ένα θέμα ασφαλείας των portal,    το οποίο  δίνει δυστυχώς τη δυνατότητα παραλαβής  ευαίσθητων δεδομένων υπό συγκεκριμένες συνθήκες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Η εταιρία  καταβάλλει    συνεχείς προσπάθειες επίλυσης του  θέματος, όμως για αποφυγή ανεπιθύμητων συμβάντων έχει γίνει  προσωρινή διακοπή για λόγους ασφαλείας  της πρόσβασης των ψηφιακών υπηρεσιών από το Διαδίκτυο.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την αποκατάσταση του προβλήματος.

 

Μιχαήλ Παναγιωτάκης

Αναπληρωτής Γραμματέας ΤΕΙ

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!