Εφαρμογές Google (Google Apps) για το προσωπικό του Ιδρύματος

Δημοσίευση: Πέμ, 11/06/2015 - 13:52

Γνωστοποιείται ότι η  Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης  έχει εγκαταστήσει και προσαρμόσει το Google Apps for Education για το ΤΕΙ Κρήτης. Οι εφαρμογές αυτές είναι διαθέσιμες σε όλο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού  (****@staff.teicrete.gr)

Οι εφαρμογές του Google Apps  παρέχουν ένα σύγχρονο, εναλλακτικό και ενιαίο τρόπο συγγραφής, αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων, εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων, επιτρέποντάς την συνεργασία σε έγγραφα, σε πραγματικό χρόνο,  με άλλους χρήστες της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και εξωτερικούς χρήστες.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα χρήσης του Google Drive του ΤΕΙ Κρήτης σαν τον προσωπικό αποθηκευτικό  χώρο οποιουδήποτε τύπου αρχείων, ο οποίος μάλιστα είναι άμεσα προσβάσιμος από οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή (laptop, tablet, smartphone). Ο χώρος αποθήκευσης για το προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης είναι απεριόριστος.

Η πρόσβαση στα Google Apps και Google Drive του ΤΕΙ Κρήτης γίνεται από τη διεύθυνση: http://docs.teicrete.gr   .

Περισσότερες πληροφορίες, βασικές οδηγίες και όρους χρήσης της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.icsd.teicrete.gr/google-apps

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!