Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας - Remote Desktop Connection

Δημοσίευση: Παρ, 20/03/2020 - 09:16
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

Με τη Σύνδεση Απομακρυσμένης Επιφάνειας Εργασίας (Remote Desktop Connection), μπορείτε να συνδεθείτε στον υπολογιστή του γραφείου σας στο ΕΛΜΕΠΑ, που εκτελεί τα Windows από έναν άλλο υπολογιστή που εκτελεί τα Windows.  Κάνοντας χρήση αυτού του τύπου σύνδεσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα προγράμματα, τα αρχεία και τους πόρους δικτύου του υπολογιστή εργασίας σας από τον οικιακό υπολογιστή σας, σαν να καθόσασταν και να εργαζόσασταν κανονικά σε εκείνον τον υπολογιστή.

 Για να συνδεθείτε στον υπολογιστή του γραφείου σας θα πρέπει να έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας στο ΕΛΜΕΠΑ, θα πρέπει να έχετε σύνδεση Internet στο σπίτι σας και να έχετε κάνει επιτυχή σύνδεση απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου μέσω VPN.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!