Ψηφιακές Υπογραφές

Δημοσίευση: Παρ, 10/09/2021 - 11:04
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

Η Ψηφιακή Υπογραφή είναι ένα αλγοριθμικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού εγγράφου. Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή έχει ισχύ ιδιόχειρης υπογραφής και πιστοποιεί ότι το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο ανήκει στον υπογράφοντα και δεν έχει αλλοιωθεί - παραποιηθεί.

Δικαίωμα και όροι χρήσης

Δικαίωμα απόκτησης και Χρήσης Ψηφιακής Υπογραφής έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, το διοικητικό και το τεχνικό προσωπικό του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!