Οδηγίες χρήσης μικροφωνικού εξοπλισμού των Αμφιθεάτρων

Δημοσίευση: Παρ, 10/02/2017 - 14:06
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό Προσωπικό Τμήματος Πληροφορικής

Οδηγίες χρήσης μικροφωνικού εξοπλισμού των Αμφιθεάτρων

 

Χρήση μικρόφωνου χειρός:

Βήμα 1)

Ανοίγουμε τον διακόπτη του ρεύματος πάνω στο πολύπριζο ( κόκκινο κουμπί)

Βήμα 2)

Το τραβάμε προσεκτικά μαζί με το καλώδιο του.

Βήμα 3)

Ανοίγουμε το διακόπτη και μπορούμε να ξεκινήσουμε την ομιλία.

Βήμα 4)

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας μαζεύουμε προσεκτικά το καλώδιο και τοποθετούμε το μικρόφωνο στην αρχική του θέση.

Βήμα 5)

Κλείνουμε τον διακόπτη του ρεύματος πάνω στο πολύπριζο ( κόκκινο κουμπί)

Σημείωση:

Υπάρχει και διαθέσιμη βάση στήριξης για γραφείο.

 

 

Χρήση ασύρματου μικρόφωνου πέτου:

 

Βήμα 1)

Ανοίγουμε τον διακόπτη του ρεύματος πάνω στο πολύπριζο ( κόκκινο κουμπί)

Βήμα 2)

Το πιάνουμε τον πομπό και το μικρόφωνο στο χέρι μας και πατάμε το κουμπί ΟΝ μία φόρα και περιμένουμε 30 δευτερόλεπτα για να συγχρονίσει.

Βήμα 3)

Τοποθετούμε τον πομπό στην ζώνη μας,  το μικρόφωνο στο πέτο και ξεκινάμε την ομιλία.

Βήμα 4)

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας  πατάμε το ΟΝ στον δέκτη για 3-4 δευτερόλεπτα προκειμένου να κλείσει και το τοποθετούμε στην αρχική του θέση.

Βήμα 5)

Κλείνουμε τον διακόπτη του ρεύματος πάνω στο πολύπριζο ( κόκκινο κουμπί)

 

 

 

Σε περίπτωση που θέλετε να αυξομειώσετε την ένταση του ήχου μπορείτε είτε να μειώσετε την ένταση του ήχου εισόδου( διακόπτης Α)  είτε συνολικά την ένταση (διακόπτης Β)

 

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!