Λογαριασμός Πρόσβασης στις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (για προσωπικό Ιδρύματος)

Δημοσίευση: Τρί, 09/07/2013 - 11:20
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης  παρέχει λογαριασμό πρόσβασης στα μέλη της ακαδημαϊκής  κοινότητας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ο λογαριασμός πρόσβασης είναι απαραίτητος για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιδρύματος καθώς και για διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχουν άλλοι  φορείς του υπουργείου παιδείας όπως το GUnet.
Αποτελείται από όνομα χρήστη (Username), κωδικό πρόσβασης (Password)  και  παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Πρόσβαση  στους σταθμούς εργασίας του τομέα  its.hmu.gr
  • Πρόσβαση μέσω Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) vpn.staff.teicrete.gr
  • Προσωπική περιοχή (χώρος αποθήκευσης αρχείων) στους διακομιστές (servers) του ιδρύματος.
  • Λογαριασμό  Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (Email address) username@hmu.gr
  • Πρόσβαση σε Προσωπικό αποθηκευτικό χώρο καθώς και χώρο αποθήκευσης Κοινόχρηστων εγγράφων.
  • Πρόσβαση  στις υπηρεσίες  Βιβλιοθήκης.
  • Πρόσβαση στην υπηρεσία eClass.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες καλύπτονται από  καθημερινή  λήψη αντιγράφων ασφαλείας  και  διατηρείται σχετικό αρχείο.

Για την απόκτηση λογαριασμού πρόσβασης απαιτείται  Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης.

Δικαίωμα και όροι χρήσης

Δικαίωμα  χρήσης λογαριασμού  πρόσβασης έχει όλο το προσωπικό που έχει συνάψει οποιαδήποτε  ακαδημαϊκής – επαγγελματική  σχέση με το Ίδρυμα και είναι αυστηρά προσωπικός.
 

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!