Απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου μέσω VPN (για φοιτητές)

Δημοσίευση: Τετ, 30/04/2014 - 11:05
Απευθύνεται σε: Φοιτητές

Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN) δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες που βρίσκονται εκτός δικτύου ΕΛΜΕΠΑ και είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο να αποκτήσουν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο του ιδρύματος και στις υπηρεσίες του καθώς αναγνωρίζονται (βάσει της δικτυακής διεύθυνσης IP του υπολογιστή τους) ως μέλη του δικτύου του Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης σε υπηρεσίες/δεδομένα με αυτά που έχουν όταν συνδέονται στο δίκτυο μέσα από τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου π.χ.

  • Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης του ΕΛΜΕΠΑ. (π.χ. HEAL-Link)

Δικαίωμα και όροι χρήσης

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας VPN έχουν όλοι οι ενεργοί, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί,  φοιτητές  του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!