ΜΙΤΟΣ - Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων

Δημοσίευση: Τρί, 09/12/2014 - 15:07
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

Περιγραφή

Το Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων ΜΙΤΟΣ δίνει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων προς κάποια οργανωτική ομάδα ή υπηρεσία του ΕΛΜΕΠΑ.

Οι αιτούντες μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία εξυπηρέτησης των αιτημάτων τους, να τροποποιήσουν και να δώσουν πρόσθετες πληροφορίες αν αυτό απαιτηθεί από τους χειριστές των αιτημάτων. Όλα αυτά γίνονται μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος μέσα από τον φυλλομετρητή.

Παρακάτω δίνονται  οδηγίες για σύνδεση στο σύστημα, δημιουργία και παρακολούθηση αιτημάτων.

Δικαίωματα και όροι χρήσης

Δικαίωμα υποβολής αιτημάτων έχουν όλα τα μέλη της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ. Οι χρήστες του συστήματος ΜΙΤΟΣ πιστοποιούνται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστοποίησης Χρηστών του ΕΛΜΕΠΑ (CAS).

Δικαίωμα διεκπεραίωσης αιτημάτων έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΜΙΤΟΣ.

Οδηγίες

Οδηγίες σε βίντεο (Απαιτείται σύνδεση με CAS)

Οδηγίες

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!