Πανδώρα – Λογισμικό διαχείρισης Φοιτητικού μητρώου των γραμματειών των τμημάτων

Δημοσίευση: Δευ, 11/04/2011 - 11:05
Απευθύνεται σε: Διοικητικό Προσωπικό

Το λογισμικό Πανδώρα το οποίο έχει αναπτυχθεί από ομάδα εργασίας του τμήματος πληροφορικής της διοίκησης είναι μία εφαρμογή διαχείρισης των στοιχείων των σπουδαστών για κάθε τμήμα, κάθε σχολής του ΤΕΙ. Συνολικά καλύπτει τα δεκαεπτά τμήματα στο Ηράκλειο και τα παραρτήματα  Στην εφαρμογή τηρούνται στοιχεία, όπως οι ατομικές καρτέλες των σπουδαστών, που περιέχουν πληροφορίες, όπως προσωπικά στοιχεία του κάθε σπουδαστή (αριθμός μητρώου, εξάμηνο εισαγωγής, τόπος γέννησης, τόπος κατοικίας κα.). Επίσης, πληροφορίες που αφορούν τον πίνακα μαθημάτων, τη δήλωση μαθημάτων του κάθε σπουδαστή, προβολή καταλόγων με βάση στοιχεία που επιλέγονται από το χρήστη και κατ’ επέκταση εκτύπωση τους. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης αναλυτικών βαθμολογιών ατομικά και μαζικά και διαφόρων πιστοποιητικών. Τέλος, τηρείται αρχείο με τις πληροφορίες που αφορούν τους έκτακτους καθηγητές, την έκδοση στατιστικών καθώς επίσης και τη χορήγηση υποτροφιών. 

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!