Ιστότοπος Δημοσίευσης Αποφάσεων Πρυτανικού Συμβουλίου & Συγκλήτου

Δημοσίευση: Τρί, 06/03/2018 - 13:38
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό Φοιτητές

Περιγραφή

Ιστότοπος δημοσίευσης αποφάσεων Πρυτανικού Συμβουλίου & Συγκλήτου.

URL: https://senatedecisions.hmu.gr

Δικαιώματα

Για να αποκτήσετε δικαίωμα δημοσίευσης αποφάσεων στον ιστότοπο, επικοινωνήστε με το τμήμα Πληροφορικής.

Οδηγίες

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημοσίευση των αποφάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!