Υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (για προσωπικό Ιδρύματος)

Δημοσίευση: Τρί, 28/06/2011 - 13:19
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης  παρέχει υπηρεσία ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας στα μέλη της ακαδημαϊκής  κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ.

Η ηλεκτρονική  διεύθυνση έχει τη μορφή  username@hmu.gr,  όπου ‘username’ το ‘όνομα χρήστη’ για πρόσβαση στο δίκτυο του ιδρύματος.

Webmail
Δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από οποιονδήποτε υπολογιστή χωρίς καμία ρύθμιση μέσω  Webmail.

Υπηρεσία Καταλόγου
Δίνεται η  δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων όλων των χρηστών στους οποίους παρέχεται   λογαριασμός  πρόσβασης από  τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης  μέσω της σελίδας μας.

Προστασία από ανεπιθύμητα μηνύματα SPAM
SPAM είναι μηνύματα  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε κάποιους χωρίς να το έχουν ζητήσει. Στέλνονται για διαφημιστικούς λόγους και  μπορεί να προωθούν κάθε είδους προϊόντα ή υπηρεσίες.
Στον  εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail server)  λειτουργεί λογισμικό αυτόματης ανίχνευσης SPAM προκειμένου να γίνεται αυτόματη μεταφορά των  μηνυμάτων  σε συγκεκριμένο φάκελο (Spam Folder).

Προστασία από Ιούς
Μετάδοση virus, Worms, Trojans κ.α. μπορεί να γίνει και μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το λόγο  αυτό,   υπάρχει έλεγχος πριν φτάσουν  στον εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail server)  από λογισμικό ανίχνευσης  Ιών (antivirus)  για την αποτελεσματική προστασία των χρηστών από μολυσμένη εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία.

Δικαίωμα και όροι χρήσης

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας  έχει όλο το προσωπικό του ΕΛΜΕΠΑ που διαθέτει λογαριασμό πρόσβασης από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης.

Περιορισμοί  - Όρια

Σε κάθε χρήστη παρέχεται, στο server,  γραμματοκιβώτιο  χωρητικότητας 500 ΜΒ για την αποθήκευση των μηνυμάτων του.  Σε περίπτωση υπέρβασης του  χώρου αυτού  καθίσταται  αδύνατη η  λήψη και η αποστολή επιπλέoν ηλεκτρονικών μηνυμάτων.  Για το λόγο αυτό, συνίσταται τακτικός έλεγχος  από το χρήστη, διαγραφή παλιών μηνυμάτων, όπως και το άδειασμα των φακέλων Διαγραμμένα (Κάδος Ανακύκλωσης)  και Spam.

Το μέγεθος των συννημένων αρχείων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10MB.

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-20013
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης   Valid CSS!